Helsætning

Helsætning
En uafhængig sætning med dertil
knyttede led, og som ikke er led i en
anden sætning.
Helsætning = matrix + ledsætning(er).
Syn. helmening, evt. Hovedsætning.
Ex: han så, at hun smilede, da han kom.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • helsætning — hel|sæt|ning sb., en, er, erne (sætning der ikke er led i en anden sætning) …   Dansk ordbog

  • Helsætningsstamme — Matrix. Se Hovedsætning, Sætning …   Danske encyklopædi

  • § 48. Helsætninger — Det er normalt punktum der bruges til at adskille helsætninger, men ofte hører to eller flere helsætninger så tæt sammen at det er tilstrækkeligt at adskille dem med komma: (1) MELLEM HELSÆTNINGER DER ER FORBUNDET MED KONJUNKTION Der sættes komma …   Dansk ordbog

  • Sætning — En ytring indeholdende subjekt og finit verballed samt evt. tilknyttede led. Syn. Ytring. Sætningstyper 1. Helsætning (Hovedsætning) 2. Ledsætning (Bisætning) Se også Indlejret sætning, Sætningsemne, Inkvit …   Danske encyklopædi

  • hovedsætning — ho|ved|sæt|ning sb., en, er, erne (helsætning; helsætningsstamme) …   Dansk ordbog

  • § 49. Komma eller ikke komma — (1) HOVEDREGEL: FAST SLUTKOMMA, VALGFRIT STARTKOMMA Der skal normalt altid sættes slutkomma efter en ledsætning (se dog punkt 2.b og punkt 6 nedenfor), hvorimod det som hovedregel er valgfrit om man også vil sætte startkomma foran ledsætningen… …   Dansk ordbog

  • Hovedformer — De tider og måder som kan bruges til dannelse af samtlige resterende verbal former. Syn. Hovedtider. Hovedsætning Den overordnede sætning i en Helsætning. Syn. Matrix, sætningsstamme, overordnet sætning. Se Matrix og Ledsætning. En hovedsætning… …   Danske encyklopædi

  • Matrix — Den overordnede del af en helsætning, som ikke er en ledsætning. Syn. Hovedsætning, sætningsstamme. Ex: jeg sagde, at jeg ville komme. Kendetegn: 1. Kan stå alene (ikke altid, se Hovedsæt.) 2. Kan have omvendt ordstilling 3. Kan findes ved ikke… …   Danske encyklopædi

  • § 50. Startkommaets placering — Som det er fremgået af eksemplerne i § 49. Komma eller ikke komma, placeres startkommaet som hovedregel umiddelbart før den ledsætning kommaet afgrænser. I nogle tilfælde hører et ord eller en ordforbindelse i den overordnede sætning dog så nøje… …   Dansk ordbog

  • § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn — (1) TEKSTBEGYNDELSE MV. Første ord i en tekst, fx i en bog, en avis, et digt, et brev eller en annonce, skrives med stort begyndelsesbogstav. Det gælder også første ord i et tekstafsnit, fx i et kapitel, en paragraf eller et »nyt afsnit«… …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”